Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μαυρίκης, Περιβόλια Βαθέως Σάμος Σάμου Τ.Κ. 83100, Τηλ. 2273089290
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γεωργίου, Κανάρη & Νοέμης Νταέλ, Σάμος Σάμου Τ.Κ. 83100 Τηλ 2273022700
  • Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ζαρμπάνης, Σμύρνης 6 Σάμος Σάμου Τ.Κ. 83100 Τηλ : 2273025228
  • Ταμίας: Εμμανουήλ Σοφούλης, Εμμανουήλ Σοφούλη 18 & Κανάρη 83100 Σάμος Τηλ. +30 22730 81499
  • Μέλος: Ευτύχιος Δεμερτζής, Ιωάννη Λεκάτη 9, Σάμος Σάμου ΤΚ 83100 Τηλ. 2273028344

Εκπρώσοπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σάμου στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

  • Ιωάννης Ζαρμπάνης, Σμύρνης 6 Σάμος Σάμου Τ.Κ. 83100 Τηλ. 2273025228