Λούκας Ιωάννης

Λούκας Ιωάννης

Οδοντίατρος

Ο Λούκας Ιωάννης αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2004. Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Παρακολούθησε πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων στα πλάι- σια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στον τομέα της αποκαταστατικής και αισθητικής οδοντιατρικής. Διατηρεί ιατρείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κοζάνη από το 2006, ασκώντας γενική οδοντιατρική με ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια στην οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης ακολουθώντας τις εξελίξεις της συγκολλητικής και βιομιμητι- κής οδοντιατρικής. Συμμετέχει ενεργά σε οδοντιατρικές ομάδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραθέτοντας ολοκληρωμένα περιστατικα σε εγχώρια και διεθνή φόρουμ.